Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku / 20.01.2017r.